vEdukacja Powiat Suski

modyfikacja 2013-04-03 10:19 | odsłon 4772

Nauczanie indywidualneOpis sprawy/zadania
Nauczanie indywidualne organizowane jest przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. Starosta decyduje o ilości godzin przyznanego nauczania indywidualnego.
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Kogo dotyczyDzieci i młodzież posiadająca orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Wymagane dokumenty
1. Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego.

2. Wniosek rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia o zapewnienie formy kształcenia zalecanej w orzeczeniu. (wzór wniosku do pobrania na dole strony oraz dostępny w Wydziale Edukacji i Zdrowia)
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Opłaty
brak
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
ul. Kościelna 5b – III piętro pokój 311
Barbara Macias  tel. (033) 87 57 946
e_mail: edukacja@powiatsuski.pl
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Miejsce składania dokumentów
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5b,
po wcześniejszym uzgodnieniu z Wydziałem Edukacji i Zdrowia
godziny pracy: poniedziałek -piątek 7.00 - 15.00 
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Termin załatwienia sprawy
Sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie.
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Podstawa prawnaUstawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 173, poz. 1072).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2008r. Nr 175, poz. 1086).
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Tryb odwoławczy
brak
—————————————————————————————————————————————————————————————————

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze
Sygnatura Opis Data
1/WE
Wzór wniosku o nauczanie indywidualne
2010-02-24 Pobierz
25 kB