vEdukacja Powiat Suski

modyfikacja 2010-02-24 18:20 | odsłon 2168

Wczesne wspomaganieOpis sprawy/zadania
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizowane jest przez Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej lub Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Makowie Podhalańskim w porozumieniu z organem prowadzącym.
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Kogo dotyczyDzieci posiadające opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
(zespoły orzekające wydają opinie od chwili wykrycia niepełnosprawności u dziecka do czasu podjęcia nauki w szkole).
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Wymagane dokumenty
1. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

2. Wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o zapewnienie uczestnictwa w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.  (wzór wniosku do pobrania na dole strony oraz dostępny w Wydziale Edukacji i Zdrowia)
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Opłaty
brak
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
ul. Kościelna 5b – III piętro pokój 311
Barbara Macias  tel. (033) 87 57 946
e_mail: edukacja@powiatsuski.pl
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Miejsce składania dokumentów
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5b,
po wcześniejszym uzgodnieniu z Wydziałem Edukacji i Zdrowia
godziny pracy: poniedziałek -piątek 7.00 - 15.00 
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Termin załatwienia sprawy
Sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie.
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Podstawa prawnaUstawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U.  z 2009r. Nr 23, poz. 133).
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Tryb odwoławczy
brak
—————————————————————————————————————————————————————————————————

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze
Sygnatura Opis Data
2/WE
Wzór wniosku o zapewnienie uczestnictwa w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
2010-02-24 Pobierz
23 kB