Niewidoczny element techniczny - integracja z portalem

zINTEGROWANY SYSTEM ZARZąDZANIA OŚWIATĄ

Przedszkole
Dziennik
Wiadomości
Nabory
Dotacje
Pracownik
MOL NET dla czytelnika
Aplikacje dla pracowników

zINTEGROWANY SYSTEM ZARZąDZANIA OŚWIATĄ

AKTUALNOŚCI

Informujemy, że w dniach 21 - 23 kwietnia 2023 nastąpiła zmiana witryny startowej Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą

Jak uruchomić aplikacje z platformy oswiatawradomiu ?

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ
NA TERENIE GMINY MIASTA RADOMIA

NABORY

HELPDESK

VISIT RADOM

INNE DOKUMENTY I ZARZĄDZENIA
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
KONTAKT

obrazek

Urząd Miejski w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30, 26-610 Radom, e-mail: bom@umradom.pl, tel. (48) 36 20 419; (48) 36 20 424

Wydział Edukacji, ul. Żeromskiego 53, e-mail: edukacja@umradom.pl, tel. (48) 36 20 841, (48) 36 20 348, fax. (48) 36 20 349