Niewidoczny element techniczny - integracja z portalem

zINTEGROWANY SYSTEM ZARZąDZANIA OŚWIATĄ

Przedszkole
Dziennik
Wiadomości
Nabory
Dotacje
Pracownik
MOL NET dla czytelnika
Aplikacje dla pracowników

zINTEGROWANY SYSTEM ZARZąDZANIA OŚWIATĄ

Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia

Projekt pt. Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia

Zintegrowany System Zarządzania Oświatą (ZSZO) obejmuje 86 radomskich placówek, w tym Publiczne Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Zespoły Szkolno-Przedszkolne, Szkoły Ponadpodstawowe, Szkoły Specjalne, Bursy szkolne, CKZiU2, MDK, MOS, RODoN, Ogródek Jordanowski, Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.

W skład systemu wchodzą: platforma oświatowa, narzędzie do planowania i analiz budżetowych, system wspierający analizę struktury zatrudnienia i wynagrodzeń, system wspomagający rekrutację do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także aplikacje finansowo-księgowe i hurtownia danych oświatowych. Platforma będzie także zawierała narzędzie do zarządzania informacją o uczniu – m.in. elektroniczny dziennik i e-sekretariat oraz do rejestrowania i rozliczania pobytu dziecka w przedszkolu.

Dzięki ZSZO szkoły korzystają z informatycznych udogodnień, z jednej strony bardzo powszechnych we współczesnym świecie, z drugiej doskonale dopasowanych do ich potrzeb. Kompleksowe rozwiązania wprowadzane przez gminę wyraźnie poprawiło nie tylko procesy zarządzania przedszkolami i szkołami, ale też umożliwiło swobodny dostęp do różnorodnych informacji zarówno uczniom i nauczycielom a także rodzicom/opiekunom.