Niewidoczny element techniczny - integracja z portalem

zINTEGROWANY SYSTEM ZARZąDZANIA OŚWIATĄ

Przedszkole
Dziennik
Wiadomości
Nabory
Dotacje
Pracownik
MOL NET dla czytelnika
Aplikacje dla pracowników

zINTEGROWANY SYSTEM ZARZąDZANIA OŚWIATĄ

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
ul. Prospera Jarzyńskiego 3
26-600 Radom
340-02-01