Niewidoczny element techniczny - integracja z portalem

zINTEGROWANY SYSTEM ZARZąDZANIA OŚWIATĄ

Przedszkole
Dziennik
Wiadomości
Nabory
Dotacje
Pracownik
MOL NET dla czytelnika
Aplikacje dla pracowników

zINTEGROWANY SYSTEM ZARZąDZANIA OŚWIATĄ

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr.3

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka
Brak informacji o jednostce