Niewidoczny element techniczny - integracja z portalem

zINTEGROWANY SYSTEM ZARZąDZANIA OŚWIATĄ

Przedszkole
Dziennik
Wiadomości
Nabory
Dotacje
Pracownik
MOL NET dla czytelnika
Aplikacje dla pracowników

zINTEGROWANY SYSTEM ZARZąDZANIA OŚWIATĄ

Technikum Oddziały 4-letniego Technikum

Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kościuszki 7
Radom
483621832