Niewidoczny element techniczny - integracja z portalem

zINTEGROWANY SYSTEM ZARZąDZANIA OŚWIATĄ

Przedszkole
Dziennik
Wiadomości
Nabory
Dotacje
Pracownik
MOL NET dla czytelnika
Aplikacje dla pracowników

zINTEGROWANY SYSTEM ZARZąDZANIA OŚWIATĄ

Technikum Oddziały 4-letniego Technikum

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki
ul. Limanowskiego 26/30
26-600 Radom
48 362 85 96