Niewidoczny element techniczny - integracja z portalem

zINTEGROWANY SYSTEM ZARZąDZANIA OŚWIATĄ

Przedszkole
Dziennik
Wiadomości
Nabory
Dotacje
Pracownik
MOL NET dla czytelnika
Aplikacje dla pracowników

zINTEGROWANY SYSTEM ZARZąDZANIA OŚWIATĄ

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki
ul. Limanowskiego 26/30
26-600 Radom
48 362 85 96