Niewidoczny element techniczny - integracja z portalem

zINTEGROWANY SYSTEM ZARZąDZANIA OŚWIATĄ

Przedszkole
Dziennik
Wiadomości
Nabory
Dotacje
Pracownik
MOL NET dla czytelnika
Aplikacje dla pracowników

zINTEGROWANY SYSTEM ZARZąDZANIA OŚWIATĄ

II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kościuszki 7
Radom
483621832