Niewidoczny element techniczny - integracja z portalem

zINTEGROWANY SYSTEM ZARZąDZANIA OŚWIATĄ

Przedszkole
Dziennik
Wiadomości
Nabory
Dotacje
Pracownik
MOL NET dla czytelnika
Aplikacje dla pracowników

zINTEGROWANY SYSTEM ZARZąDZANIA OŚWIATĄ

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Niep. Placówka Kształcenia Ustawicznego O/Okręgowego w Radomiu

ul. Wiktora Cymerysa Kwiatkowskiego 70
26-600 Radom