Niewidoczny element techniczny - integracja z portalem

zINTEGROWANY SYSTEM ZARZąDZANIA OŚWIATĄ

Przedszkole
Dziennik
Wiadomości
Nabory
Dotacje
Pracownik
MOL NET dla czytelnika
Aplikacje dla pracowników

zINTEGROWANY SYSTEM ZARZąDZANIA OŚWIATĄ

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego I Doskonalenia Zawodowego - Centrum Kształcenia Fryzjerów

ul. pl. Konstytucji 3 Maja 6
26-600 Radom