Niewidoczny element techniczny - integracja z portalem

zINTEGROWANY SYSTEM ZARZąDZANIA OŚWIATĄ

Przedszkole
Dziennik
Wiadomości
Nabory
Dotacje
Pracownik
MOL NET dla czytelnika
Aplikacje dla pracowników

zINTEGROWANY SYSTEM ZARZąDZANIA OŚWIATĄ

Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych w Radomiu

ul. Wośnicka 125c
26-600 Radom