Niewidoczny element techniczny - integracja z portalem

zINTEGROWANY SYSTEM ZARZąDZANIA OŚWIATĄ

Przedszkole
Dziennik
Wiadomości
Nabory
Dotacje
Pracownik
MOL NET dla czytelnika
Aplikacje dla pracowników

zINTEGROWANY SYSTEM ZARZąDZANIA OŚWIATĄ

Środowiskowe –Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

ul. Stanisława Wernera 9/11 lok.9
26-600 Radom