Niewidoczny element techniczny - integracja z portalem

zINTEGROWANY SYSTEM ZARZąDZANIA OŚWIATĄ

Przedszkole
Dziennik
Wiadomości
Nabory
Dotacje
Pracownik
MOL NET dla czytelnika
Aplikacje dla pracowników

zINTEGROWANY SYSTEM ZARZąDZANIA OŚWIATĄ

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika - Oddziały 4-letniego liceum ogólnokształcącego

ul. Stefana Żeromskiego 10
26-600 Radom
362-76-55