Niewidoczny element techniczny - integracja z portalem

zINTEGROWANY SYSTEM ZARZąDZANIA OŚWIATĄ

Przedszkole
Dziennik
Wiadomości
Nabory
Dotacje
Pracownik
MOL NET dla czytelnika
Aplikacje dla pracowników

zINTEGROWANY SYSTEM ZARZąDZANIA OŚWIATĄ

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej - Oddziały 4-letniego liceum ogólnokształcącego

ul. Kusocińskiego 8
Radom
3641180