Niewidoczny element techniczny - integracja z portalem

zINTEGROWANY SYSTEM ZARZąDZANIA OŚWIATĄ

Przedszkole
Dziennik
Wiadomości
Nabory
Dotacje
Pracownik
MOL NET dla czytelnika
Aplikacje dla pracowników

zINTEGROWANY SYSTEM ZARZąDZANIA OŚWIATĄ

Laser Clinic Katarzyna Bukowska Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego dla Dorosłych

ul. Ignacego Paderewskiego 19/lok. 42
26-600 Radom