Niewidoczny element techniczny - integracja z portalem

zINTEGROWANY SYSTEM ZARZąDZANIA OŚWIATĄ

Przedszkole
Dziennik
Wiadomości
Nabory
Dotacje
Pracownik
MOL NET dla czytelnika
Aplikacje dla pracowników

zINTEGROWANY SYSTEM ZARZąDZANIA OŚWIATĄ

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Terapeutycznymi, Integracyjnymi i Specjalnymi

ul. Starokrakowska 135
26-600 Radom
509 057 823